24 fail untuk rujukan peserta Pelatihan Postal PACA.
Sila muat turun, mencetak dan belajar dulu sebelum datang ke Pusat Latihan.

Kandungan
1. 0.1Sampul-sampul Undi Pos
2. 0.2Undi Pos Pengiraan Kertas Undi
3. 0.3Undi Pos Sebelum Pengiraan
4. 1.1Akuan Penerimaan Sampul Keutamaan
5. 1.2Contoh Sampul ‘A’
6. 1.3Contoh Sampul Keutamaan ‘B’
7. 1.4Contoh Sampul Keutamaan
8. 2.1Notis Pengeluaran Kertas Undi Pos
9. 2.2Notis Pembukaan Kertas Undi Pos
10. 3SPR Surat Menolak Kertas Undi Pos
11. 4.01Borang 1-a Permohonan Bagi Kertas Undi Pos ms1
12. 4.02Borang 1-b Permohanan Bagi Kertas Undi Pos ms2
13. 4.03Borang 2 Perisytiharan Identiti
14. 4.04Borang 15 Penyata Pengundian Selepas Pengiraan Kertas Undi Pos
15. 4.05Borang A Borang Sumpah Kerahsiaan
16. 4.06Borang SPR 714-a SPR Surat Perlantikan Sebagai… ms1
17. 4.07Borang SPR 714-b SPR Surat Perlantikan Sebagai… ms2
18. 4.08Borang SPR 717 SPR Kebenaran Mengundi Di Salah Satu Tempat Mengundi
19. 4.09Borang SPR 753 Contoh Corak Penindik
20. 4.10Borang SPR 754 Bilangan Kertas-kertas Undi Pos Yang Dikeluarkan Dan Diterima Balik Mengikut Kumpulan-kumpulan Pengundian Pos
21. 4.11Borang SPR 755 Kira-kira Kertas Undi Pos Selepas Peti Undi Pos Dibuka
22. 4.12Borang SPR 764 Penyata Awal Pengiraan Undi Pos
23. 4.13Borang Ulangkira
24. 5Senarai Ejen Undi Pos Yang Bertugas Untuk Serahaan Kepada SPR
1. 0.1Sampul-sampul Undi Pos

2. 0.2Undi Pos Pengiraan Kertas Undi

3. 0.3Undi Pos Sebelum Pengiraan

4. 1.1Akuan Penerimaan Sampul Keutamaan

5. 1.2Sampul A

6. 1.3Sampul B

7. 1.4Sampul Keutamaan

8. 2.1Notis Pengeluaran Kertas Undi Pos

9. 2.2Notis Pembukaan Kertas Undi Pos

10. 3SPR Surat Menolak Kertas Undi Pos

11. 4.01Borang 1-a

12. 4.02Borang 1-b

13. 4.03Borang 2

14. 4.04Borang 15

15. 4.05Borang A

16. 4.06Borang SPR 714-a

17. 4.07Borang SPR 714-b

18. 4.08Borang SPR 717

19. 4.09Borang SPR 753

20. 4.10Borang SPR 754

21. 4.11Borang SPR 755

22. 4.12Borang SPR 764P

23. 4.13Borang Ulangkira

24. 5Senarai Ejen Undi Pos Yang Bertugas Untuk Serahaan Kepada SPR